Blog Sylwii Ignatowskiej

Majowy Dzień-Collage

“May Day” – Collage

Sylwia Haluch

Cześć to znowu ja-Sylwia 2

Hi it’s me -Sylwia 2

Mam zaszczyt przedstawić “Dzień Majowy”-collage quilt autorstwa Emily Taylor

I am proud to present “May Day”- the collage quilt   by Emily Taylor

W rolach głównych występują- silikonowa mata do pieczenia i papier tez do pieczenia.

Starring- silicone non-stick baking mat and some baking paper

W pozostałych rolach – materiały, ścinki, nożyczki, freezer paper, dwustronna flizelina, ocieplina, kolorowe nici, materiał na plecki.

Playing the part of supporting roles – fabrics, assorted scraps, scissors, double sided fusible web, freezer paper, batting, back fabric, and colorful threads.

Poznajcie proszę dwójkę celebrytów: mata silikonowa i papier do pieczenia.

Są to dwa ułatwiacze pracy.

Ladies and gentlemen, let me introduce you to the main celebrities: a silicone nonstick mat and baking paper. Two game changers.

O macie silikonowej dowiedziałam się z szóstego numeru magazynu “Szyjemy Patchwork” wydawanego przez SPP. Pozwolę sobie zademonstrować jej potencjał.

I learned about the nonstick silicone mat from the sixth issue of the magazine “Szyjemy Patchworki,” published by SPP. Let me demonstrate its potential.

Kładziemy materiał na flizelinię.

We lay down the fabric on double sided fusible web.

Odwracamy klejem do spodu i  prasujemy gorącym żelazkiem na silikonowej macie.

Turned it the glue down and press with the hot iron on silicone mat.

A teraz werble poproszę..

Drum roll  please …

Materiał sklejony z flizeliną, żadnych zabrudzeń, a reszta kleju została tam gdzie powinna czyli na papierku, zamiast na podkładzie do prasowania.

The fabric is glued on, with no residue, and the rest of the glue remained where it belongs, on the paper instead of the ironing board.

A teraz kolej przedstawić zalety papieru do pieczenia.

Now it is time to introduce the baking paper.

Robię kupon collage czyli wykorzystuje małe ścinki materiału podklejonego na dwustronnej flizelinie, dokładam skrawki, kładę na papier do pieczenia i prasuję.

I made a collage sheet by using small scraps of fabric glued on a double-sided interlining, then I added the scraps and put them on the baking paper and ironed them.

Przykładam element wycięty z freezer paper.

I put on element cut from freezer paper.

Wycinam collage i listeczki zrobione.

Cut around edges and my collage leaves are done.

Jeśli nie mam freezer paper, posługuję się tylko papierem do pieczenia. Czarnym pisakiem kopiuję element na papierze do pieczenia. Zaletą jego jest, że kontury są widoczne po obu stronach.

If I don’t have any freezer paper, I use baking paper instead. With the help of a black marker, copy the item onto the baking sheet. The advantage of this is that the contours are visible on both sides.

Układam skrawki.

I arrange the scraps.

Wycinam i gotowe.

I cut it along the edges, and it is done.

Tą metodą zrobiłam wszystkie elementy quiltu.

I made all of the elements of this quilt using this method.

Rozmiar pracy 150 x 110cm (60×45”)
The size is 150 x 110cm (60 x 45’)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.