Blog Sylwii Ignatowskiej

Speed – ciąg dalszy

“Speed”- Continued

Ostatnio napisałam jak stworzyłam geparda. Teraz czas na ciąg dalszy.

Recently I wrote about how I created my cheetah. Now it is time to continue the story.

W internecie znalazłam ludzkie piktogramy. Zależało mi aby przedstawiały wszystkie fazy rozwoju człowieka, od niemowlęcia aż do śmierci.

 I found human pictograms on the internet. I wanted them to represent all stages of human development, from infant to death.

Miały być ważną częścią quiltu. Szycie ich było bardzo proste. Zastosowałam flizelinę dwustronnie klejącą i ostrą aplikację. Wszystkie postacie obrzucone były gęstym ściegiem zygzakowym.

They were to be an important part of the quilt. Sewing them was quite easy. I used double sided adhesive fusible web and careful application. All the characters were stitched with a dense zig-zag stitch.

Połowa lamówki była pomarańczowo niebieska a druga połowa zielona. Chciałam żeby po zszyciu wszystkich trzech części, środek lamówki nie rzucał się w oczy.

Half of the trim was orange blue and the other half was green. I wanted the center of the trim, after stitching all three parts together, to not draw too much attention to itself.

Nie mogę powiedzieć żeby ta część była bardzo twórcza, ale takie było zamierzenie. Ostatnia część miała być takiej samej wielkości jak gepard. Także zaprojektowana i narysowana w Corelu.

I can not say that this part was highly creative, but that was my intention. The last part was supposed to be the same size as the cheetah. This was also designed and drawn in Corel.

Na pewno niektórzy z widzieli już tą część i nawet nie zdawali sobie sprawę, że to fragment tego quiltu.

Surely some of you already seen this part without even realizing that it was a part of this quilt.  

Zaczęłam od muszli ślimaka. Do tego celu użyłam tkanin firmy Northcott Stonehenge. Kocham te materiały.

I started with a snail shell. For this purpose, I used Northcott Stonehenge fabrics. I love these materials.

Muszla wyszła niesamowita. Tworząc ją, tak układałam materiały, by kręciły się zgodnie ze spiralą muszli.

The shell came out amazing. When I created it, I arranged the fabrics so that they would turn in accordance with the spiral of the shell.

Po muszli, przyszedł czas na ślimaka. Jego ciało nie było już tak atrakcyjne. Miałam nadzieję, że pikowanie bardziej to zmieni.

After the shell, it was time for the snail. His body was not that attractive. I was hoping that quilting would change that. 

Potem zabrałam się za zrobienie odbicia w wodzie. Do tego celu wykorzystałam, oprócz tkanin farbowanych przeze mnie, batiki. Batiki które kupiłam wiele lat wcześniej i których żal mi było używać.

Then I started to make a reflection in the water. For this purpose, I used in addition to the fabrics dyed by me, batiks. Batiks which I bought many years ago and which I felt sorry for using.

Aż do tego obrazu.

Up to this image.

Wszystko połączyłam w całość i umieściłam na long-armie do pikowania.

Then I combined everything together and put on long-arm for quilting.

Chciałam aby ślimak wyglądał na bardziej prawdziwego więc, gdzie nie gdzie, zrobiłam mu śluz za pomocą lakieru do paznokci.

I wanted the snail to look more realistic, so I used nail polish to make a mucus.

Wyszło fajnie.

It came out cool.

Następnie wszystko połączyłam w całość.

Then I connected everything together.

Jeżeli spojrzycie na całość, to zobaczycie z jednej strony najszybsze na świecie zwierze, geparda, który pędzi ulicami miasta. Z drugiej, ślimaka kontemplującego swoje odbicie. A pośrodku, linia naszego życia ustawiona w specyficzny sposób. Od narodzin aż po grób.

If you look at the whole thing, you will see the fastest animal in the world on one side, the cheetah, as it rushes through the streets of the city. On the other side is a snail contemplating its reflection. In the middle, the path of our life set in a specific way. From birth to the grave. This is my vision of the theme

To moja wizja tematu “Speed”, a nazwa obrazu to “Twój wybór”.

“Speed” and the name of the image is “Your Choice”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.