Blog Sylwii Ignatowskiej

Wernisaż w Sanockim Domu Kultury

Vernissage at the Sanok Cultural Center

12 listopada 2021 to był piękny dzień.

November 12, 2021 was a beautiful day.

Tego dnia odbył się wernisaż zapoczątkowujący wystawę dwóch artystek Sylwii Ignatowskiej (czyli ja) oraz Sylwii Haluch (czyli Sylwia 2) pod tytułem “Magia Patchworku”.

On that day, a vernissage was held commencing the exhibition of two artists, Sylwia Ignatowska (me) and Sylwia Haluch (Sylwia 2), entitled “The Magic of Patchwork”.

A wszystko to za sprawą Pana Dyrektora Waldemara Szybiaka z Sanockiego Domu Kultury oraz nieocenionego Pana Adama Gromka. Dziękujemy.

All of this was possible thanks to Mr. Waldemar Szybiak from the Sanok Cultural Center and the invaluable Mr. Adam Gromek. Thank you.

Panu Adamowi chciałabym dodatkowo podziękować za ogromny wkład artystyczny i organizacyjny w stworzeniu tej wystawy.

I would like to thank Mr. Adam Gromek for his huge artistic and organizational contribution in the creation of this exhibit.

Invitation made by Mr. Adam Gromek

Był to nasz pierwszy samodzielny wernisaż, była przemowa (dzięki Bogu nie moja) były kwiaty i byli także oglądający.

It was our very first solo vernissage, there was a welcome speech (not by me, thank God), flowers, and guests as well.

A także dodatkowa atrakcja, podświetlany parawan.

There was also an additional attraction, an illuminated screen.

Wszystko wyszło idealnie. Byłam i jestem zachwycona.

Everything was perfect. I was, and still am, delighted.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.