Blog Sylwii Ignatowskiej

“Podziel się zdjęciem 2021”

“Picture Exchange 2021”

“Podziel się zdjęciem” był to projekt przygotowany przez European Quilt Association dla członków europejskich gildii patchworkowych. Polegał na uszyciu quiltu interpretującego prawą połowę przygotowanego przez siebie zdjęcia oraz lewą połowę zdjęcia nadesłanego przez wylosowaną partnerkę. Projekt zaczął się 25 stycznia a zakończył 20 września 2021.

“Picture Exchange” was a project prepared by the European Quilt Association for all members of European patchwork groups and their associates. It consisted in sewing an interpretative quilt of the right side of a photo that each person individually prepared, while the left side was taken from a photo by a randomly selected partner. The project started on January 25 th and ended on September 20 th , 2021.

Moimi partnerkami były Monika z Szwecji oraz Cristina z Hiszpanii.

My partners were Monica from Sweden and Cristina from Spain.

W moich pracach zastosowałam metodę surowej aplikacji. Oczywiście wszystkie tkaniny farbowałam ręcznie (oprócz czarnego i białego). Dodatkowo do wykończenia prac wykorzystałam kolorowe koraliki.

In my projects I used the rough edge application method. Of course, all fabrics were hand dyed by me, with the exception of black and white. Additionally, I used colorful beads to finish the pieces.

Prace nie są duże 30/40 cm. Myślę że najtrudniejszą rzeczą było założenie o ile skurczy się obrazek po pikowaniu i ile należy dołożyć z tego powodu zapasu. Ja swoje obrazki troszeczkę przeskalowałam. Nie będę opisywać jak to robiłam ponieważ czytając mojego bloga na pewno natknęliście się na taki opis przy tworzeniu którejś z moich prac. Ale wstawię troszeczkę zdjęć.

The quilts were not big, only 30x40cm. I think the hardest part was to assume how much the quilt would shrink after quilting and how much extra it should be added to get the right size. I have my pictures a little bit scaled up. I will not describe how I did this since by reading my blog you must have come across such a description already when I was creating one of my previous projects. But I will insert some photos.

Do przeszycia twarzy użyłam zwykłej stębnówki, mojej ukochanej Berniny QE. Tło pikowałam już na long-armie Berniny Q24.

I sewed the face on my beloved Bernina QE. The background was quilted on long arm Bernina Q24.

Zdjęcie kwiatów jabłoni z mojego ogrodu.

IPhoto of apple blossoms from my garden.

Uważam że w ten sposób oba zdjęcia pasują do siebie najlepiej.

In my opinion, this was the best possible way to connect these photos together.

Poniżej wstawiam linki do wszystkich prac biorących udział w zabawie. Mam nadzieję że będą działać.

Right below, I put some links to all of the projects that took part in the game. I hope the links work.

Wolume1

Wolume2

Wolume3

Wolume 4

Wolume 5

wolume 6

Wolume 7

Wolume 8

Wolume 9

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.