Blog Sylwii Ignatowskiej

Relacja z wystawy w Lesku

Stało się. 1 września 2020 roku pańskiego, dzięki Pani Dyrektor – Agnieszka
Nanaszko, w Bieszczadzkim Domu Kultury nastąpiło otwarcie wystawy dwóch artystek Sylwii Ignatowskiej (czyli moja) i Sylwii Haluch (mojej przyjaciółki) pod tytułem “Świat Patchworku”

It finally happened. On September 1 st, 2020, thanks to the director of the Bieszczady House ofCulture, Ms. Agnes Nanaszko, an exhibition by two artists, Sylwia Ignatowska (me) and Sylwia Haluch (my friend), under the title “World of Patchwork”, was opened.

Jest to nasza pierwsza wystawa w duecie i mam nadzieję, że nie ostatnia.

Theis is our first duo exhibition and hope not the last.

Przygotowania były długie.

The preparation took a long time.

Przez kilka dni naciągałam swoje “arcydzieła” na ramy. Myślę, że dzięki temu zyskały na wyglądzie. Jedyną wadą było to, że większe prace nie mieściły mi się do samochodu. Aby je przetransportować na miejsce, musiałam pożyczyć przyczepkę.

I spent a few days stretching my “masterpieces” on to frames. I think that thanks to this their appearance improved. The only drawback was that some of the larger pieces did not fit into my car. In order to transport them to the show, I had to borrow a trailer.

Wielkie dzięki dla sąsiada.

A big thank you to my neighbor.

Kilka dni wcześniej miałyśmy okazję oglądać salę, w której miały być zaprezentowane nasze prace. Wstępnie zaplanowałyśmy co gdzie i jak zostanie umieszczone. Jednak rzeczywistość okazała się inna.

A few days before the exhibit opened, we had the opportunity to see the hall where our works were going to be displayed. We had planned before how we were going to arrange our pieces. However, the reality turned out to be different.

Po przyjeździe na miejsce spotkałyśmy Instruktora / Komisarza wystawy – Panią Jolantę Kordyaczny, która profesjonalnie zajęła się naszymi obrazami. Wraz z Panami pracującymi w BDK szybko i sprawnie porozmieszczali nasze prace. Dzięki czemu wystawa nabrała klasy. Bardzo dziękujemy Wszystkim za wkład i czas włożony w przygotowanie wystawy.

Upon arrival, we met the Exhibition Instructor/Commissioner -Ms. Yolanda Kordyaczny, who professionally took care of our quilts. Together, with other members of the BHC staff, they quickly and efficiently arrangement our quits. Thanks to this our exhibition gained class. We would like to thank everyone for their input and time spent in preparing the exhibition.

Oczywiście miałyśmy także osobistych pomocników Macieja i Krzysztofa, którym także dziękujemy.

Of course, we had our own personal helpers Maciek and Krzysztof. We would also like to thank them.

Pamiętajcie, szczęśliwe żony to szczęśliwy dom.

Remember, happy wife is a happy house.

Ostatnie poprawki i wszystko gotowe.

Final adjustments and we are set.

Sylwia Haluch
Sylwia Ignatowska

Jedyną smutną rzeczą było to, że w dobie korona wirusa musiałyśmy zrezygnować z wernisażu. Ale to nic. I tak bardzo się cieszymy.

The only sad thing was that in this time of the virus pandemic, we had to give up the vernissage. But that is nothing, we are still incredibly happy.

Sylwia Ignatowska i Sylwia Haluch

Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00 w Bieszczadzkim Domu Kultury na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lesku.

The exhibition is open Monday-Friday 7.30am-5pm at the Bieszczady House of Culture at Marshal Josef Pilsudski Street in Lesko.

Serdecznie zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.