Blog Sylwii Ignatowskiej

Oko opatrzności

‘Eye of Providence”

Sierpień 2011.

August 2011

Bardzo lubię poznawać nowe techniki tworzenia patchworków, dlatego kupiłam sobie książkę “Quilted Symphony” australijskiej artystki Glorii Loughman. Mimo, że nie znam angielskiego książka bardzo mi się podobała. W książce tej, do tworzenia swoich prac, Gloria wykorzystała freezeer paper.

I really like to learn new techniques when creating patchworks, which is why I bought the book “Quilted Symphony” by Gloria Loughman. Although I do not speak English, I love that book. Gloria creating her projects, uses a freezer paper.

Wtedy odkryłam to cudo.

That is when I discovered this miracle-maker 😊

Jest to amerykański papier do zawijania żywności. Jedna strona papieru powlekana jest specjalny rodzajem tworzywa sztucznego, które przykleja się lekko do produktu. Znakomicie nadaje się do zamrażarki. W Ameryce quilterki używają tego do patchworków. Woow. Papier do żywności.

This is a food wrapping paper used in US. One side of the paper is coated with a thin layer of plastic, that sticks slightly to the fabric without leaving any residue. Exquisitely suitable for freezers. In US quilters use it for patchworks. WOOW. Food wrapping paper.

Ale to nie jest zwykły papier. Można go przykleić do tkaniny za pomocą żelazka, potem odkleić i ponownie przykleić w inne miejsce lub na inną tkaninę. Jest wielokrotnego użytku.

But this is not an ordinary paper. It can be glued to the fabric with an iron, then peel off and re-used again. So, I designed a quilt according to Gloria’s guidelines.

Zaprojektowałam więc sobie quilt według wytycznych Glorii. Narysowałam wzór, który podzieliłam na kilka głównych segmentów. Segmenty te po zszyciu ze sobą stworzą cały obraz. Ale aby powstały te segmenty należy najpierw pozszywać mniejsze kawałki ze sobą.

I drew a pattern that I divided into several main segments. These segments, when stitched together, would create a whole image. But for these segments to be formed- first, I had to stitch small pieces together.

Wzór został przerysowany na freezeer paper jako odbicie lustrzane. Następnie narysowałam linie pomocnicze wzdłuż wszystkich linii projektu.

The pattern was redrawn on the freezer paper as a mirror image. Then I drew guidelines along all project lines.

Dzięki tym liniom dużo łatwiej łączyło się poszczególne części wzoru. Po przerysowaniu wzór został pocięty po głównych liniach i przyklejony do wybranych, wcześniej prze ze mnie wyfarbowanych tkanin.

Thanks to those lines it was much easier to connect all parts of the pattern. After redrawing, the pattern was cut along the main lines and glued to the selected, and dyed by me, fabrics.  

Następnie każdy kawałek został wycięty z naddatkiem 6 mm. Wszystkie powycinane kawałki z naklejonym freezeer paper, obszyłam maszyną, ściegiem prostym. Odległość między ściegiem a freezeer paper miała wynosić 2 mm.

Next, each piece was cut with 6mm seam allowance. All the pieces with freezer paper I stitched with the straight stich. The distance between the stich and freezer paper was 2mm.

Dzięki temu obszyciu dużo łatwiej zaginało się szew w danym kawałku, który potem nakładałam na następny kawałek i łączyłam. Oczywiście należało pamiętać o kolejności naszywania poszczególnych kawałków. Tylko niektóre szwy były zaprasowywane i nakładane na niezaprasowane.

Thanks to this hem, it was much easier to bend the seam in given piece, which then I applied on the next piece and connected to each other. Of course, I had to keep that in mind about the right order they were to be stitched. Only some pieces were pressed and flap over to those that were not pressed.

Dzięki narysowaniu linii pomocniczych okazało się to bardzo łatwe.

By drawing guidelines, this turned out to be quite easy. 

Do połączenia zastosowałam przeźroczystą nitkę i użyłam ściegu, który był praktycznie niewidoczny. Szyłam po wierzchniej części.

I used a transparent nylon thread to connect the pieces which was invisible. I sew on the top.

Tak powstały poszczególne segmenty, które w odpowiedniej kolejności zostały połączone ze sobą.

This is how the individual segments were created and combined in the correct order with each other.

Po zszyciu można już było odkleić freezeer paper i dokleić aplikacje upiększające obraz. Następnie całość została ozdobnie spikowana.

After stitching, I peeled off the freezer paper and glued application. Then the whole image was quilted with decorative stich.

Oko opatrzności
“Eye of Providence”
106/89 cm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.