Blog Sylwii Ignatowskiej

“Pictorial Quilt” kurs z Joanną Soloch

“Pictorial Quilt” classes with Joanna Soloch

Cześć to ja Sylwia 2.

Hi it’s  Sylwia 2.

W dniach 8-9 września odbył się w Krakowie w pracowni artystycznej “Sztuka  Łączenia” przy Mieszczańskiej 7, kurs “Pictorial Quilt” z Joanną Soloch.

On September 8th and 9th, 2022, the “Pictorial Quilt” course with Joanna Soloch, took place in Krakow at the art studio of “Sztuka Laczenia” at 7 Mieszczanska Street

 Od lat zachwycam się pracami Joanny, obserwując jej osiągnięcia na Facebook i Instagram, i nigdy nawet nie marzyłam o spotkaniu z nią “twarzą w twarz’.  Z ogromną więc radością przyjęłam wiadomość o kursie organizowanym przez Stowarzyszenie Polskiego Patchworku na którym Joanna podzieliła się z nami swoim doświadczeniem. Joanna z kolei pobierała nauki u Danny Amazonas.  Pomyślałam, teraz albo nigdy.

 I have been delighted with Joanna’s works for years, observing her achievements on Facebook and Instagram, and I have never even dreamed of meeting her face to face. I was thrilled to hear about the classes organized by the Polish Patchwork Association, where Joanna shared her experience with us. Joanna, in turn, studied with Danny Amazonas. I said to myself, now or never.

Spotkanie bylo fantastyczne, milliony fachowych porad.

The meeting was fantastic, a million different pieces of expert advice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.