Blog Sylwii Ignatowskiej

Trzeci Wymiar Patchworku

“The Third Dimension of Patchwork.”

“Wszystkich miłośników szycia zapraszam do wzięcia udziału w konkursie „Trzeci wymiar patchworku”.

I invite all patchwork lovers to take a part in the competition “The Third Dimension of Patchwork.”

Nie musisz być profesjonalistą, nie potrzebujesz dyplomów – wystarczy Twoja chęć.

You do no need to be professional, you do not need any diplomas- your desire is good enough. 

Uszyj patchworkowe ubranie – możesz wykorzystać stare ubrania i stworzyć dzieło w zgodzie z ideą zero waste.

All you need to do is to sew a patchwork clothes-you can use your old clothes and create a masterpiece in line with the theme zero-waste.
Marzyła ci się zawsze patchworkowa torba – nic nie stoi na przeszkodzie.

Have you have always dreamed of having a patchwork bag? There is nothing stopping you.

Lubisz wyzwania – wymyśl patchworkową grę przestrzenną albo inną zabawkę.

Do you like challenges? Come up with a patchwork spatial game or any other toy.

A może szyjesz dekoracje do domu: poduszki, lampy – pokaż nam je koniecznie.

Or maybe you like to sew decorations for your home, or pillows, or lamps even? You must show them to us.

Nie stawiamy Ci ograniczeń – zaskocz nas swoją kreatywnością! W trakcie Konkursu wyłonimy najlepszą pracę przestrzenną wykorzystującą patchwork jako medium twórcze.

We do not have any limits-surprise us with your creativity! During the competition we will select the best spatial work using patchwork as a creative medium.
Prace można zgłaszać w 5 kategoriach: ubrania i dodatki,
Home Decor,
torebki, kosmetyczki, saszetki,
zabawki i gry,
kreatywność bez granic (prace które nie należą do żadnej z powyższych kategorii).Czekamy na twoje zgłoszenie do 31 stycznia 2021 r.

You can submit your work in five categories:

-clothes and accessories

-Home Décor

-handbags, cosmetic bags, sachets

-games and toys

-creativity without borders (pieces that do not belong to any of the above).

We are waiting for your application by January 31st, 2021.

Wykorzystaj długie zimowe wieczory do stworzenia czegoś niezapomnianego, pięknego i super praktycznego.

Use long winter evenings to create something remarkable, beautiful, and super practical.

Szczegółowe informacje można znaleźć
na stronie: sklep.polskaszyje.com.pl/uncategorized/konkurs/

For the full details go on page: sklep.polskaszyje.com.pl/uncategorized/konkurs/

Do dzieła. Sama planuję wziąć w nim udział.

Now let’s get to work. I plan to take part in this competition as well.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.