Blog Sylwii Ignatowskiej

Lodowe wariacje

 Ice Variations

Myślałam, że pochwalę się dzisiaj skończonym quiltem. Niestety nie udało mi się go skończyć. Może następnym razem.

I thought I would be able to boast about finished quilt today. Unfortunately, I was not able to finish it. Maybe next time. 

Dzisiaj opowiem o szalonym farbowaniu.

Today I will tell you about a crazy dyeing method.

Jakiś czas temu postanowiłam ponownie odpalić swoją kostkarkę do lodów. Wyprodukowane lodowe kostki postanowiłam wykorzystać w moim eksperymencie.

A while ago I decided to, once again, start up my ice cube maker. I decided to use the ice cubes in my next experiment.

Zmoczyłam tkaninę w sodzie Ash. Po delikatnym odwirowaniu rozłożyłam ją na płycie OSB w garażu.

I soaked some fabric in soda ash. After a gentle spin I laid it out on OSB board in the garage.

Wyciągnęłam swoje kostki lodu i zaczęłam zanurzać je w barwniku do farbowania tkanin.

I pulled out my ice cubes and started dipping them into the fabric dye.

Każdą taką kosteczkę stawiałam na tkaninie.

Then I placed each of the cubes on the fabric.

Gdy postawiłam już wszystkie kosteczki, w kolorze liliowym, zaczęłam tą samą procedurę z kolorem fuksji.

When I placed all the lilac color cubes, I started the same procedure with fuchsia color.

W tym czasie liliowe kostki lodu zaczęły się rozpuszczać. Zwróćcie uwagę, że piszę liliowe, co sugeruje kolor zbliżony do fioletu. Jednak podczas początkowego rozpuszczania, widać było tylko kolor niebieski. I tylko on barwił tkaninę.

At this time, the lilac ice cubes began to dissolve. Please note that when I write that the color was lilac, it suggests a color close to purple. However, during the initial melting, only a blue color was visible. Only this blue color was dyeing the fabric.

Dopiero po dłuższej chwili kostki zaczęły zmieniać kolor.

Only after a long while did the ice cubes start to change color.

I tak z niebieskiego kolor zaczął przechodzić w kolor zbliżony do fuksji.

And so, the color began to change from blue into something closer to fuchsia.

Lód dość szybko zmniejszał swoją objętość. W pewnej chwili wyglądało jakby z tkaniny coś wyrastało.

The ice decreased the size fairy quickly. At one point, it looked like something sprouting out of the fabric.

Po całkowitym rozpuszczeniu lodu, przykryłam pofarbowaną tkaninę folią i pozostawiłam na 12 godzin. Zależało mi aby farba zabarwiła całą powierzchnię.

When the ice cubes had melted completely, I covered the fabric with plastic foil and left it for twelve hours. I wanted the dye to cover the whole piece of fabric.

Na drugi dzień wypłukałam tkaninę z nadmiaru farby i wyprałam.

On the next day I rinsed the fabric from any excess dye and washed it.

Muszę powiedzieć, że powstała bardzo ciekawa tkanina.

I must say, an interesting piece of fabric was created.

Podoba mi się w jaki sposób farba zabarwiła materiał.

I like how the dye stained the fabric.

Oczywiście mam pewne spostrzeżenia odnośnie takiej metody farbowania.

Of course, I have some observations regarding this method of dyeing.

Po pierwsze potrzebny jest pomocnik, który podawałby kostki lodu.

First, you need a helper, someone to pass the ice cubes to you.

Po drugie bardzo trudno macza się kostki lodu w barwniku, a następnie ustawia na tkaninie. Kostki wyślizgują się z rąk.

Second, it is difficult to dip ice cubes in the dye then set them on the fabric. The ice keeps slipping out of your hands.

Po trzecie barwnik niekontrolowanie rozsypuje się na tkaninie. Powoduje to brzydkie, nierozpuszczone kropki na tkaninie.

Thirdly, the dye spills uncontrollably on the fabric. This results in ugly, undissolved dots on the fabric. 

Myślę, że lepszym sposobem byłoby najpierw porozstawiać kostki, a dopiero potem nałożyć na nie niewielką ilość farby. To dało by nam kontrolę nad lodem i barwnikiem. Ale czy na pewno?

I think that the better way would be to set the ice cubes on the fabric first, then apply a small amount of dye on it. This would give us a better control over the ice cubes the and entire process. Who knows for sure?

Będę musiała ponownie spróbować.

I will have to try this again.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.