Blog Sylwii Ignatowskiej

Pola Rebeki

“Rebecca’s Fields”

14 listopada 2018 roku administrator strony Polskiego Patchworku Marta Niemczyk zadała pytanie “Kto widzi tu quilt”. Chodziło o “Earth Lines” Rebeccy Vincent. Zaczęła się więc wielka dyskusja.

On November 14th, 2018, the administrator of the Polish Patchwork Association, Ms. Marta Niemczyk asked a big question “Who sees a quilt in it? “, showing us Rebecca’s Vincent “The Earth Lines “graphics.  So, a big discussion just began.

Okazało się, że jest to obraz, ale szczególny obraz ponieważ wykorzystano w nim tkaniny dla uzyskania faktur, czyli prawie jak quilt.

It turned out that this is an image, but an unique image where fabrics were used to get a harsh surface which makes a quilt alike image.

I wtedy Ewa Pasińska, szefowa Patchworku Małopolskiego zadała fundamentalne pytanie ” Może uszyjemy? I porównamy jak kto widzi ten obraz? Rzucam rękawicę …”

So, then Ewa Pasinska, the head of PM asked a fundamental question “Maybe we can sew it?”. And then we can compare different interpretations of the same image. That was a challenge ….

Bardzo ładnie poprosiłyśmy Panią Rebeccę Vincent o zgodę na wykorzystanie jej obrazu i zabrałyśmy się do roboty.

We asked Rebecca for permission to use her work and when she gave us her blessing I started to work.

Najpierw projekt.

First the plan.

Narysowany na tablecie a następnie wydrukowany na ploterze. Uwielbiam tę zabawkę, wreszcie koniec z klejeniem kartek A4 w jedną całość. Zauważyłam, że podczas drukowania, a następnie dopasowywania i sklejania ze sobą wzoru następowały niewielkie przesunięcia tego wzoru. Co powodowało nieidealne dopasowanie. Ale to już za mną.

I drew the design on the tablet a printed it out on a plotter printer. I love this “toy”, finally I do not have to join letter size paper sheets into one big piece. I noticed that when printing and joining small sheets together I got imperfections in my designs, that cost me extra time to fix it. But that is already behind me.

Projekt

Po wydrukowaniu, projekt podzieliłam tak jakby na dwie części. Najpierw postanowiłam zrobić pola. Jako, że wolno było wykorzystać tylko tkaniny (zero malowania itp.) nie było to proste.

After printing, I divided the project on two sections. First section was to make the fields. And we could use fabric only (no painting) so it was not simple.

Zapomniałam dodać, że drukuję dwa projekty jeden normalny, a drugi jako jego odbicie lustrzane.

I forgot to add that I always print two copies, one is regular and the other as a mirror refection.

Pomaga mi to podczas rysowania i układania wyciętych fragmentów tkanin. Jako, że stosuję flizelinę dwustronnie klejącą to wzorek odrysowuję (bez męczenia się) na flizelinę, przyklejam na tkaninę, wycinam, a potem przykładam już do oryginalnego wzoru i przyprasowuję.

That helps me when drawing and laying fragments that were already cut out. As I use two sided fusible web, so I copy the design on the web ( without getting tired), and I glue them on the fabric, then I cut them  out, and apply them into original pattern and press them with a hot iron.

Na zdjęciu poniżej, po lewej stronie widać odbicie lustrzane projektu, a po prawej powoli składany w całość obraz już na oryginalnym projekcie.

On the photo below, on the left you can see the mirror image of the design, and on the right slowly arranged image on the original project.

A tak wyglądało przed przystąpieniem do pracy.

And that is how it looked like before I started working.

Przed.

A tak w trakcie, gdy mąż przeniósł tkaniny w inne miejsce bo mu przeszkadzały. Od tego momentu niczego nie mogłam znaleźć.

During that process when my husband removed my fabrics because they bothered him. Since that moment I was not able to find anything….

Po.

Oczywiście miałam też pomocników, ale tym razem ograniczyli się tylko do podłogi.

Of course, I had helpers, but this time they stayed on a floor only.

Pomocnik Łatka
 Mr. Patch the helper

Mimo trudności praca szła do przodu.

Despite the difficulties, the work kept going.

Muszę zdementować pogłoski jakobym używam lasera, plotera czy jeszcze jakiegoś urządzenia do wycinania moich obrazów.

I must dispel rumors that I use a laser or a plotter cutter or some other devices to cut my images.

Wszystko, absolutnie wszystko wycinam nożyczkami lub nożem krążkowym.

Every single element is hand cut by me using scissors or rotary cutter.

Zajmuje mi to bardzo dużo czasu, ale podczas wycinania wprowadzam jeszcze poprawki do narysowanego wzoru.

It is a time-consuming process but when I am cutting the elements, I am still making corrections to my project.

Do tworzenia swoich prac często używam takiego żelazka, uważam, że jest to niezbędnik w mojej pracowni patchworkowej.

When creating my projects, I always use this iron. I supposed that this is a “must have” tool in my studio.

Ostatnie kawałki i praca prawie gotowa. Jako tkaninę spodnią do której przyklejam fragmenty, wybrałam tkaninę w kolorze pomarańczowym. Ten kolor dość często przewija się we wzorze więc jest moją spodnią bazą. Nie muszę już nic w tym miejscu doklejać.

The last pieces and my quilt is almost ready. As background fabric I selected an orange fabric. That shade is common in original image. I do not have to make any corrections anymore at this stage.

Pierwsza część zakończona sukcesem.

The first part was successful.

Teraz czas na zabranie się za część drugą. Są to chmury oraz drzewa. W tym celu wykorzystałam jako tło farbowaną prze ze mnie tkaninę. Następnie dorobiłam do niej pierzaste chmury. Zastosowałam wełnę czesankową w kolorze białym. Dodatkowo gdzie nie gdzie dołożyłam czesankę jedwabną w kolorze niebieskim.

Now it is time to work on part number two. These are clouds and trees. As a background I used hand dyed fabric. And using a white worsted wool and blue worsted silk I created the clouds.

Pierwszy raz pracowałam z czesanką na tkaninie. Do tej pory jako podkład używałam cienkiego filcu. Na jednym i drugim pracuje się bardzo dobrze, jednakże jeśli używamy tkaniny należy uważać żeby nie wyfilcować sobie dziury.

This is the first time I used these products. So far as a primer I used thin felt. Both products are doing work well, but you need to be careful not to make a hole.

Po wykonaniu chmur przyszedł czas na drzewa. Tylne wycięłam z ciemniejszej tkaniny, aby stworzyć głębię. Przednie wykonane były z tkaniny dużo jaśniejszej.

After making the clouds, it was time for trees. The trees placed on the rear I used darker fabric to accomplish a depth. The front ones were made of much lighter colors.

Ułożyłam na moim niebie i przykleiłam.

I arranged them on the sky and pressed.

Niebo gotowe czas połączyć wszystko w całość i do pikowania.

The sky is ready, and this is the time to arrange all in one and quilt it.

Największe obawy miałam w czasie pikowania nieba. Nie mam doświadczenia i zbyt mało widziałam różnych quiltów, w których pikowane było niebo. Ale się udało.

The biggest concern for me it was to quilt the sky. I do not have much experience in this matter, but I hope it went well. 

Fragment.
A small piece.

I wreszcie koniec, lamówka przyszyta, tunel oraz metryczka też. Można odpocząć.

And this is it, the binding, back sleeve, and label. So, I can relax now.

Dla porównania obraz “Earth Lines” Rebeccy Vincent oraz mój, który nazwałam “Pola Rebeki”.

For you to compare. This is the original piece “Earth Lines “by Rebecca Vincent and mine which I called “Rebeca’s Fields”

Obraz namalowany przez Rebecca Wincent
Pola Rebeki

Quilt “Pola Rebeki” uszyty, mogłam więc zawieźć go na wystawę patchworków organizowaną w pierwszą rocznicę działalności FabLab Małopolski.

“Rebec’s Fields” are ready to go to FabLab in Krakow to celebrate the First Anniversary.

A jak było na wystawie opowiem już niedługo.

And how was it, I would tell you next time.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.