Blog Sylwii Ignatowskiej

Misja specjalna

“Special Mission”

Dwa tygodnie temu do mojego domu został oddelegowany specjalny gość, który miał pomóc przy szyciu patchworku dla mojej córki.
Sprawił się dzielnie, wiele pomagał, aby jego pani dostała swój patchwork niespodziankę.

Two weeks ago, I got a special guest who was supposed to help me at sewing a patchwork for my daughter. 

The guest was working extremely hard and helped a lot to make a surprise patchwork for my daughter.

Po co nam strugaczka.

Why do we need a pencil sharpener?

Po co nam strugaczka.

Szycie oraz krojenie nie było dla niego tajemnicą. Sprawdzał, poprawiał. Pełna kontrola jakości.

Sewing and cutting was not any secret for him. He checked and corrected.   Full quality control.

Pimpek w trakcie kontroli jakości.
Pimpek in action.

Odpuścił dopiero przy pikowaniu. Zostawił to ekspertowi.

He gave up at quilting. He left that job for the professional.

A ja miałam okazję wypróbować jedną z wielu linijek.

And I had a chance to try one of my rulers.

Po pikowaniu razem robiliśmy zdjęcia.

After quilting we got the photo picture together.

Pimpuś

Misja zakończona. Patchwork wraz z Pimpusiem wyrusza do Warszawy do jego pani.

Mission accomplished. The patchwork with Pimpus go back to Warsaw.

Piękny panel zakupiony w sklepie Kiltowo
Beautifll panel bought in *Kiltowo*
Piękne, bardzo kolorowe i metalizowane motylki od Pani Szpilki
Beautiful, very colorful and metallic butterflies from *Pani Szpilka*

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.