Blog Sylwii Ignatowskiej

Z mchu i paproci – Pustułka.

“From Moss and Fern”- “Kestrel”


Organizatorami projektu są Stowarzyszenie Polskiego Patchworku i Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo”prowadzony przez Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni. Projekt skierowany został do członków stowarzyszenia czyli także i do mnie, bo należę.

The Polish Patchwork Association and Forest Botanical Garden “Marszewo” run by the Gdansk Forest District with its set in Gdynia, formed the competition “From Moss and Fern’. The project was directed to the members of the association, that is to me also, because I am one of them.

Każdy z uczestników projektu miał za zadanie przesłać do organizatora kupon tkaniny o wymiarach 50×50 cm. Wszystkie tkaniny miały być podzielone na mniejsze kupony i pomieszane ze sobą.

     Each of the participants of the project was tasked with shipping a piece of a fabric in size 50x50cm to the PPA. All fabrics were divided into smaller pieces and mixed together.

Następnie każdy uczestnik miał dostać cztery mniejsze tkaniny, odpowiednik przesłanego kuponu. Naszym zadaniem było uszycie quiltu o wymiarach 50×70 cm z otrzymanych tkanin. Dodatkowo można także było użyć własnych tkanin. Oczywiście temat pracy miał odpowiadać nazwie projektu ” Z mchu i paproci”.

Then each participant received back four small pieces of different fabrics. Our task was to sew a quilt in size 50x70cm. In addition, we could use our own fabrics also. Of course, the subject of the work had to correspond to the name of the project “From Moss and Fern“.

Tak wyglądały moje tkaniny.
That is what my fabrics looked like.

I co tu wymyślić. Bardzo rzadko pracuję z wzorzystymi tkaninami, słabo wychodzi mi ich dobieranie oraz łączenie ze sobą. Ale myślę, że się udało.

And what to come up with?  I, very rarely, work with printed fabrics, combining them together is challenging for me and come up very poorly (I think). But this time I think it worked.

Wzięłam tkaniny i pocięłam nożem krążkowym o falującym ostrzu na duże konfetti.

Those fabrics were cut with wavy bladed rotary cutter to create a big confetti.

Ha, przecież mam już doświadczenie. Ale dalej nie robiłam już tak jak z konfetti czyli nie przykrywałam tiulem. Wzięłam za to flizelinę dwustronną klejącą, którą przykleiłam do spodniej warstwy topu i na niej ułożyłam swoje pocięte konfetti. Następnie przykleiłam je mini żelazkiem.

Ha..ha ..I am already experienced. But I did not continue my work as traditional confetti method and did not covered with tulle. I used double sided adhesive fusible web and put my confetti on it. Then I pressed it with a mini iron.

Żelazko Prym najlepsze na świecie.
The PRYM iron, the best iron in the world.

I tak miałam już z głowy tkaniny, które miałam wykorzystać, a za to urósł mi las z drzewami.

I already did not have to worry about fabrics anymore, but for that the forest grew instead.

Głównym trzonem projektu, miało być drzewo a na nim mech. W ostateczności zamiast mchu zrobiła się pustułka pęcherzykowata, która zaliczana jest do porostów. Było blisko.

The main core of the project was to be the tree with moss on it. And I “grew” a vesicular kestrel, which is classified as lichen, instead. It was close.

Las w trakcie pikowania.
During quilting.

Całość przepikowałam wielokolorowymi nićmi, najpierw las, potem kora pierwszoplanowego drzewa, a na końcu pustułka.

I quilted the whole thing with multicolored threads, first the forest, then the foreground bark tree, and finally the kestrel.

W trakcie pikowania pustułki
The kestrel during quilting.
Fragment porosta.
Fragment of the lichen.

A tu już gotowa praca. Jestem bardzo zadowolona. Las w tle wyszedł bardzo fajnie i cieszę się, że udało mi się wykorzystać przesłane tkaniny. Mam nadzieję, że mimo iż nie jest to mech ani paproć, bardzo nie odbiegłam od tematu. To było super doświadczenie i cieszę się, że zdecydowałam się na wzięcie udział w projekcie.

Here is the final. I am incredibly pleased. The forest in the background came out very cool, and I am glad I was able to use the fabrics I received. Hopefully even though it is not moss or fern, I did not deviate much from the topic. It was a great experience and I am glad I decided to take a part in this project.

Pustułka
The Kestrel

Zadanie wykonane, praca poleciała do organizatorów. Mam nadzieję, że spełni wymagania.

The task is done, my work was delivered on time. I hope it will meet the requirements.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.