Blog Sylwii Ignatowskiej

II spotkanie – Patchwork Mazowiecki

Second meeting of Patchwork Mazowiecki

Czwartego listopada ponownie wyruszyłam do Warszawy na spotkanie “Patchworku Mazowieckiego” w siedzibie EMB Systems. Tym razem zajęcia poprowadziła Magda. (Nie zdradzę Wam nazwiska ponieważ mamy RODO).

On November 4th, I went back to Warsaw again for the Patchwork Mazowiecki meeting at the EMB Systems headquarters. This time the classes were conducted by Magda. (I am not allowed to provide you her last name because of the RODO).

Magda pokazała nam swoje piękne kartki świąteczne. Opowiedziała jak tworzy takie kartki, a także zdradziła, gdzie można kupić tkaniny potrzebne do wykonania tych dzieł.

Magda showed us her beautiful Christmas cards. She explained to us how she makes her cards and also revealed where you can buy the fabrics needed to make them.

Oczywiście jak na każdym spotkaniu, miałyśmy do wykonania zadanie, które przygotowała nam prowadząca. Tym razem była to kartka świąteczna.

Of course, like at any other meeting, we had a task to complete, which was prepared by the person leading us. This time it was a Christmas Card.

Tydzień wcześniej na grupie “Patchworka Mazowieckiego” była informacja jakie będą potrzebne materiały.

A week earlier, the “Patchwork Mazowiecki” group was informed about the necessary materials that will be needed.

Miałam z tym trochę problemów. Okazało się, że w mojej wielkiej szafie nie ma świątecznych tkanin. Znalazłam, aż trzy sztuki. Na początku nie chciało mi się wierzyć, ale prawda była jednak bolesna. NIE MA.

 I actually had some problems with that. It turns out that in my giant closet full of different fabrics, I do not have many Christmas themed pieces. I found only three. At first, I didn’t  want to believe it, but the truth was painful. I HAD NOTHING.

Większość kartki wykonałam w czasie spotkania.

I made most of the card during the meeting.

Dzięki Sylwii oraz Lenie i ich hojnym sercu udało mi się stworzyć takie oto dzieło.

Thanks to Sylwia and Lena and their generous hearts, I was able to make such a nice piece.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.