Blog Sylwii Ignatowskiej

Kronika / Planer Quiltera

“Quilters Journal”

Święta i Nowy Rok już za nami, czas na nowe wyzwania.

Holydays and New Year’s celebrations are behind us, time for new challenges.

Ja w tym roku wszystkie swoje prace, które rozpocznę, będę dokumentować w mojej nowej “Kronice Quiltera”

This year I will document any projects that I will start in my new Quilters Journal.

Nie będzie to pamiętnik Quiltera, o którym pisałam wcześniej na moim blogu, a o którym można przeczytać tutaj. Będzie to coś pośredniego między planerem a pamiętnikiem.

This is not going to be a quilters memoir, which is something I wrote about on my blog before and that you can read here. It will be something between a diary and a planner.

Tworząc pamiętnik quiltera często czekałam aż do końca projektu aby o nim napisać. Z tego też powodu umykały mi często istotne informacje dotyczące tworzenia mojego dzieła. Istniały też takie sytuacje gdzie o tych informacjach przypominałam sobie dopiero po kilku miesiącach. Wtedy okazywało się, że nie mam gdzie dopisać tych informacji, bo kartki pamiętnika były już zapisane. Doklejanie stron budziło we mnie niechęć.

When I was working on my quilter’s memoir, I would wait until I was finished with the project to begin writing about it. Because of this I often missed pretty important information concerning my projects. I also faced situations where I recalled an important tidbit of information a few months later. Then it turned out that I had no more space to add what I had just remembered because all the pages in my memoir were full. I was reluctant to glue in extra pages.

Chciałam mieć możliwość śledzenia wszystkich swoich projektów tych które rozpoczęłam i zakończyłam. Tych które rozpoczęłam i nie zakończyłam, oraz wszystkich które sobie zaplanowałam.

I wanted to have the ability to closely follow all my projects, including the ones I have already started and finished, the ones that I started but have not finished yet, and projects that I haven’t started yet and are still in the planning stage.

Chciałam stworzyć taką książkę, którą mogłabym w pełni dostosować do swoich potrzeb i którą mogłabym stale rozwijać.

I wanted to create a book, I could fully adapt to my needs and that I could constantly develop.

Dlatego tym razem stworzyłam moją kronikę bardziej wszechstronną. Stworzyłam szablony, które można wydrukować (w zależności od potrzeb) a następnie włożyć do segregatora. Wszystko będzie zależało ode mnie.

Therefore, this time I created my journal to be more comprehensive. I created templates that could be printed (depending on your needs) and put into a binder. Everything will depend on me.

Wszystkie strony są czarno – białe. Pomyślałam sobie, że fajnie będzie pokolorować je sobie według uznania.

All the pages are black & white. I was thinking that it would be fun to color them as you like.

Druga strona jak widać poniżej jest to strona przyszłego projektu, którą wypełnię jak tylko zabiorę się za mój projekt. Jeżeli będę robiła patchwork zaprojektowany przez inną osobę wydrukuję sobie małe zdjęcie tego projektu i przykleję na igle z tkaniną. Dzięki temu, nawet jeżeli odłożę projekt na jakiś czas, po powrocie zawsze będę wiedziała co chciałam uszyć. Nie będę już musiała szukać tego zdjęcia na komputerze.

The second page that you can see below is the page of my future project, which I will complete as soon as I start working on it. If I am going to work on a patchwork designed by someone else, I will print out a small photo of the design and stick it on the needle with fabric. Thanks to this, even if I put that project off for a while, I will know what I was working on when I decide to come back to it. I will not have to search for that picture on my computer.

Wypełnienie pól zajmie mi tylko chwilkę, ale jak ważne będą te informacje gdy projekt skończy jako UFOK (nieukończony projekt) i będę chciała do niego wrócić.

It only takes a minute to fill in the fields, but this information will be crucial if this project becomes a UFO (unfinished object) and I finally decide to come back to it at a later time.

Jeżeli będzie to projekt składający się z wielu bloków i każdy blok będę szyła osobno to przygotowałam sobie inny rodzaj szablonu.

If a project is going to consist of many blocks and each block will be sewn separately, I prepared a different kind of template.

Następnie będę musiała przygotować się do wykonania danego patchworku lub bloku. W tym celu będę musiała zastanowić się co będzie mi potrzebne do pracy. Czy mam wszystkie narzędzia i materiały.

Next, I will have to get ready to work on a specific patchwork or block. I will have to consider what I will need to work. Do I have all the tools and fabrics.

Będę mogła napisać co mam i czego potrzebuję. Może jakaś nowa linijka albo narzędzie.

I will be able to make notes what I have and what I need. Maybe some new rulers or a new tool.

Zakupy zrobione, lista sprawdzona, wszystko jest. Powycinam sobie maleńkie kawałeczki materiałów, które powklejam do mojej kroniki.

Shopping is done, the list is checked. I will cut some fabric scraps and stick them into my journal.

Dzięki tej kartce zawsze będę wiedziała jakich tkanin użyłam i gdzie mogę je kupić gdyby mi zabrakło podczas tworzenia. Będzie to także miłe wspomnienie podczas przeglądania, a także wielka pomoc przy wykańczaniu UFOKA lub przy planowaniu nowej pracy.

Thanks to this page, I will always know what kind of fabrics I used and where I can buy them in case I will run out while creating my patchwork. It also will be a nice memory while browsing and a big help as well in finishing any UFOs or even while planning my next project.

Ta kartka pozwoli mi zapanować nad nićmi. Będę mogła wpisać ich numery lub przykleić sobie kilka pasm. Bardzo często zdarza mi się że do pikowania wyciągam więcej nici niż potrzebuję. Pikuję nimi i odkładam w ferworze walki do pozostałych. Jeżeli nie zanotuję sobie jakie to były nici, a chcę ponownie ich użyć to tracę dużo czasu na szukaniu i porównywaniu czy to właśnie te.

This page allows me to take control of the threads. I can write down the numbers or even stick a few strands. Very often I take out more threads for quilting than I really need. I quilt with them and then, in the heat of battle, set them aside, mixing them with other threads. If I don’t take notes about what kind of thread I was using, and I want to use them again, it is a time-consuming process looking for them and comparing them so see if this is the one.

Karta postępy służy do bieżącej ewidencji prac wykonanych na projekcie. Dzięki czemu jeszcze raz przeanalizuję czy wszystko zostało zrobione i nie zapomniałam o czymś. Przy późniejszym wykańczaniu pracy będzie to skarbnica wiedzy.

The progress page is used to keep a record of the work performed on a specific project. Thanks to this I can analyze if everything was done and if I did not forget about something. When wrapping up a project, it will be a treasure trove of knowledge.

Podczas tworzenia zdarza mi się stanąć przed dylematem jak coś wykonać. Wprowadzam wtedy swoje pomysły które nie zawsze okazują się trafione. Po zrealizowaniu ich dochodzę do wniosku że mogłam zrobić to inaczej. W tym celu lubię zapisywać swoje wnioski i wtedy mogę wydrukować sobie taką karteczkę, wypełnić i wpiąć do segregatora przy odpowiednim projekcie.

While creating a new project, I sometimes face a dilemma about how to do something. I experiment with new ideas and methods that do not always turn out to be right. After I am done, I reach a conclusion that I should have done certain things differently. Because of this I wanted to be able to make notes regarding my methods and then print them out and put them into the binder with the appropriate project.

Zrobiłam sobie także kartkę na której będę wpisywać datę oliwienia moich maszyn. Zawsze o tym zapominam i nie pamiętam kiedy robiłam to po raz ostatni.

I also made a page that I will use to keep track of the date when I clean up and oil my sewing machine. I always forget about when the last time I serviced my machine was.

I najważniejsza kartka. Zakończenie projektu. Myślę że będzie to niesamowita pamiątka w przeszłości, i którą zawsze będę wypełniać.

The most important page. Finishing the project. I think this is going to be an awesome memento of the past that I will always want fill.

Dodatkowo zrobiłam sobie kartkę z planowaniem tygodnia szyciowego. Jeszcze nie wiem czy będę planować od poniedziałku czy od niedzieli więc mam dwie wersje.

Additionally, I made sewing week planner.  I am not sure yet if I am going to start from Monday or Sunday, so I have two versions.

Jest także kalendarz w miesiącach aby móc zapisać przyszłe wystawy lub terminy oddania prac wykonanych na konkursy. Kalendarz jest uniwersalny. Będę mogła używać go przez lata.

There is also a calendar page where I can jot down the dates of future exhibitions or deadlines for competitions. The calendar is very flexible, I can use it for many more years to come.

Dodatkowo mam też stronę z pomysłami. To bardzo ważna dla mnie strona i wiem że będzie cała wypełniona.

 I also added an idea page. This is especially important page for me, and I know it will be filled up.

A gdy będzie mi się nudzić lub będę chciała zaprojektować swój własny patchwork albo pikowanie skorzystam ze stron które sobie przygotowałam.

If I get bored or if I want to design my own patchwork or make my own quilting designs, I will use these pages.

Na ten moment wyczerpałam wszystkie swoje pomysły. Jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje to chętnie uzupełnię swoją kronikę.

Wszystkie szablony przedstawione w tekście są dostępne do pobrana za darmo tutaj.

Dodatkowo jest też wersja angielska do pobrana za darmo tutaj. Miłej zabawy.

At this point I have exhausted all my ideas. If you have any suggestions, let me know and I will add them to my journal.

Additionally, there is also an English downloadable version free here. Have fun.

  • Marzenna, 4 stycznia, 2021, 1:38 pm

  Odpowiedz

  Jesteś niesamowita, kronika na pewno pozwoli lepiej zorganizować pracę i utrwalić wrażenia z jej powstawania, nawet jeśli nie wszystkie kartki będzie się chciało wypełniać. Fajnie, że je udostępniasz, dziękuję:)

  • Danka Kruszewska, 4 stycznia, 2021, 6:01 pm

  Odpowiedz

  Ale piękny noworoczny prezent! Dziękuję bardzo ❤. Na pewno jeszcze mi się przyda – pomaga uporządkować myśli.

  • Magda, 5 stycznia, 2021, 7:04 pm

  Odpowiedz

  Potrzebna, ale przy okazji jaka piękna!! Skorzystam z chęcią.

   • Syla, 7 stycznia, 2021, 8:04 pm
   • Autor

   Odpowiedz

   Bardzo dziękuję.

  • Alicja Suchorska, 7 stycznia, 2021, 9:28 pm

  Odpowiedz

  Takie pomoce są bardzo przydatne. Szukałam czegoś co pomogłoby ogarnąć projekt od rozpoczęcia do zakończenia i to jest to. Dziękuję!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.