Blog Sylwii Ignatowskiej

Pamiętnik Quiltera

Quilter’s Diary

Kilka lat temu natknęłam się na post w którym jedna z quilterek opowiadała o swoim zeszycie quilera. Zachęcała, aby stworzyć sobie taki zeszyt i opisywać w nim swoje doświadczenia podczas szycia kołder.

A few years ago, I found a post where one of the quilters shared her story about writing a diary. She encouraged other quilters to write down their experiences while making quilts. 

Stwierdziłam że to bardzo dobry pomysł i postanowiłam także stworzyć sobie taki zeszyt. Niestety zwykłe zeszyty mi się nie podobały, szukałam czegoś wyjątkowego. I udało mi się.

I thought that it sounded like a good idea and decided to make my own notebook. Unfortunately, all the notebooks available in stores did not satisfy me. I was looking for something special. And I succeed.

W internecie zobaczyłam zeszyty robione ręcznie.

I found pictures of handmade notebooks on the internet.

No i połknęłam bakcyla, musiałam nauczyć się jak stworzyć taki zeszyt. Nastąpiły wielkie poszukiwania i pewnego dnia na YouTube trafiłam na kanał “Sea Lemon” prowadzony przez Jennifer. W jednym z video tutoriali znalazłam jak zrobić taki zeszyt.

 I just fell in love, I decided I had to learn how to make a handmade notebook.  It took a while for me to find the right tutorial but one day I stumbled on a YouTube channel called Sea Lemon hosted by Jennifer. In one of her tutorial videos I found instructions on how to make this kind of notebook.

Mój służy mi już kilka lat i powoli się zapełnia. Piszę w nim swoje spostrzeżenia na temat wykonywanych patchworków, jak je zrobiłam, jakich użyłam materiałów. Wklejam też zdjęcia, które robiłam podczas procesu tworzenia quiltu oraz wszystkie dokumenty np. formularze zgłoszeniowe na wystawy.

I have been using mine for a couple of years now and it is slowly filling up.  I write down many observations about my work, how I make my quilts, which fabrics I used and why. I glue down lot of pictures documenting the entire process, step by step. I also copy Quilt Exhibitions Applications where I sign in my quilts.

Od kilku dni moja pracownia jest nieczynna, wymieniają w niej okna, więc szyć się nie da. Ale przecież można być kreatywnym inaczej.

For couple of days now my studio has “out of service”. They are replacing all the windows in my studio so I cannot sew.

But we can be creative in other way.

Wymyśliłam więc sobie, że zrobię drugi taki zeszyt, który będzie prezentem, a przy okazji opiszę jak go robiłam. Mam nadzieję, że tutorial będzie zrozumiały, ale jeśli nie, to zawsze możecie zaglądnąć do “Sea Lemon” .

I thought to myself that I should make another handmade notebook (as a gift for someone) and this time I’ll write down how I did it. I hope my tutorial is going to be clear.  If not please go to YouTube and look for “Sea Lemon“.  

Potrzebne nam będą kartki. Mogą być zwykłe, gramatura 80 gr (czyli zwykłe jak do drukarki) lub grubsze. Ja wybrałam kartki zwykłe. Mój zeszyt będzie w rozmiarze A4 ( 210 x 297mm ) więc kartka musi być większa, rozmiar A3 ( 297 x 420 mm ).

We are going to need paper. They can be regular sheets, the kind we use in printers. I chose regular pieces od paper. My notebook will be in size A4 (210X297mm) so my pieces of paper need to be a slightly bigger size. Size A3 (297X420mm).

No to zaczynamy. Składamy kartkę na pół i dobrze zaginamy (można użyć paznokci ) ja do tego celu mam drewniany patyczek (zrobiony przez męża).

Let’s start. Take a sheet of paper and fold it in half. Press it on firmly (you can use your fingernails) I use a small wooden stick that I got from my husband.

Takich zgiętych karteczek musimy mieć dużo, przynajmniej 100. Następnie kartki grupujemy ( wkładamy jedną w drugą) po pięć sztuk.

We need a lot of these folded pieces of paper, at least 100. Next, we have to make groups of 5 sheets each. We insert one sheet into another so that we have 5 pieces in each group. If you started out with 100 pieces of paper you should have 20 stacks with 5 pieces each.

Poskładane i pogrupowane kartki musimy podziurkować. Ale nim do tego dojdziemy najpierw należy zaznaczyć nasze dziurki na złożonych kartkach.

All the stacked and grouped pieces of paper must be punched. But before that we do that, we need to make marks on our pieces of paper showing where our holes will go.

Zaznaczamy po 1 cm na każdej krawędzi, a następnie po 3 cm 3 razy. W tych miejscach zrobimy dziurki i przez te dziurki będziemy przeciągać nitkę. Znaczniki robimy tylko na środkowej kartce z każdej grupy.

We mark 1 cm from each edge. Next, we mark every 3 cm three times. In these marks we will make the holes through which we will pull the thread. We only have to make marks on the middle sheet of each stack.

Po zaznaczeniu robimy dziurki. Do tego celu można użyć grubej igły lub jakiegoś szpikulca, ja swój kupiłam w Castoramie. Pamiętajmy żeby podłożyć pod spód matę do cięcia. Przecież nie chcemy zniszczyć stołu.

After making our hole marks we can make the holes. In order to do that we need to use a big pointer or skewer. I got mine in Castorama, a hardware store. Remember to put something under your work area so you don’t damage your table.

Pierwsza część gotowa. Kartki zostały przygotowane. Możemy pójść dalej.

Teraz musimy zrobić okładkę. Potrzebny będzie nam gruby arkusz tektury od 1 mm do 1,5 mm. Jest to ważne ponieważ zeszyt z czasem będzie ciężki i okładka może się wyginać lub załamywać.

The first part is ready. Sheets are ready for the next step. Now it is time to make a cover. We will need a thicker piece of paper, 1mm up to 1,5mm thick. This is very important because our diary later is going to be heavier and heavier.

Tektura przygotowana. Teraz przykładamy do niej jedną ze złożonych kartek papieru i zaznaczamy jej wymiary na tekturze.

The cardboard is ready. Now we put one of the marked sheets and trace the size on the cardboard.

Po zaznaczeniu, dodajemy po 0,5 cm od góry i 0,5 cm od boku i rysujemy gotową linię. Tak będzie wyglądać nasza okładka. Oczywiście musimy pamiętać aby narysować dwie takie okładki. Jedna na górę, a druga na spód zeszytu.

After that we must add 0,5 cm from the top and 0,5 cm from the side extra and drew a line. This is how our cover is going to look like. Of course, we need to remember to make two covers, the top and the bottom one.

Następnie za pomocą nożyka wycinamy nasze przyszłe okładki.

Next, with the help of a crafting knife we cut the edges of out future covers.

Po wycięciu obklejamy nasze okładki taśmą dwustronnie klejącą (stosuje się ją do przyklejania wykładzin), można kupić ją w Castoramie.

After cutting out the covers we need to cover them with double sided tape. I got mine in Castorama.

Tu także przydaje nam się drewniany patyczek, ale może to być także zwykła linijka.

Again, a small wooden stick is very handy, or you can just use regular ruler.

Tekturę obklejamy z wszystkich stron, ale nie odrywamy papieru ochronnego, ponieważ jeśli oderwiemy i przez przypadek okładka przyklei nam się do innej powierzchni, to po odklejeniu od tej powierzchni, tektura będzie zniszczona.

The cardboard must be taped all around. Do not remove the protective side from the top yet so nothing gets glued to it by accident.

Uwaga.

Podczas przycinania taśmy dwustronnie klejącej, na nożyczkach pozostaje klej. Możemy go usunąć za pomocą zmywacza do paznokci.

Attention!

While cutting the double-sided tape the residue might get stuck on your scissors. This can be cleaned off by using nail polish remover.

Wybieramy materiał który chcemy mieć na okładce. Ja wybrałam jedną z moich ręcznie farbowanych tkanin.

Now is time to choose nice fabric that we want to be on the cover. I selected one of my hand dyed pieces.

Przykładamy naszą okładkę i przycinamy tkaninę zostawiając po 4 cm z każdej strony.

Cut your fabric piece so that it is 4cm bigger on each side.

Następnie po przycięciu odklejamy papier z taśmy dwustronnie klejącej i przykładamy do wyciętej tkaniny. Przyklejamy.

After that remove protective paper from the double-sided tape and carefully put on the fabric. Press it down to glue it on.

Gdy spód jest już przyklejony, zaginamy nadmiar materiału na wierzch oklejonej tektury. Zaginamy materiał na rogach, tworząc skos.

When the fabric is glued to the cardboard, we bend the fabric at the corners and bend the extra fabric at the top and at the bottom.

Po zagięciu, przyklejamy odstający na skosie materiał klejem uniwersalnym.

After bending the fabric back, use glue on the corners where the material overlaps.

Po przyklejeniu, naklejamy na wierzch ozdobny karton A4. Można także wydrukować sobie jakiś wzorek na kartonie i przykleić.

After gluing everything down we can cover everything with a decorative piece of carton. You can also print out a nice design on the carton and glue it down.

Gdy mamy już przygotowaną okładkę dodatkowo możemy zabezpieczyć jej rogi. Ja zrobiłam to za pomocą takich ozdobnych narożników.

When the cover is ready, you can also protect the corners if you’d like. I used decorative corner pieces.  

Narożniki nałożyłam na rogi, a potem lekko przyklepałam i zacisnęłam szczypczykami.

I slide the protective corners on and gently squeezed them using tweezers.

Okładka gotowa. Teraz przydały by się dziurki przez które przepchniemy igłę z nitką w celu połączenia okładek z kartkami w całość.

My cover is ready. Now we need holes and the thread to connect sheets and cover together.

Są dwa sposoby. Można zrobić dziurki za pomocą igły lub szpikulca, lub można do tego użyć takich śmiesznych narzędzi. Ja wybrałam to drugie.

There are two ways to do that. You can make holes using needle or skewer or you can use funny tolls. I chose funny tools 😊

Narzędzie z lewej robi dziurki. Narzędzie z prawej może mocować oczka, napy. Poniżej wstawiłam zdjęcie takich ozdobnych oczek.

The tool on the left makes holes. The tool on the right snaps on the eyelets.  I put a picture of decorative eyelets down below.

Odmierzamy na gotowej okładce 1 cm od krawędzi wzdłuż dłuższego boku, następnie zaznaczymy 1,25 mm od góry i dołu okładki i dalej po 3 cm tak jak we wcześniej przygotowanych kartkach.

We measure out on our cover 1cm from the edge along long side and next we mark 1,25mm from the top and from the bottom and 3cm just as we did before with the folded pieces of paper.

Staramy się przyłożyć dziurkacz na środku zaznaczonej dziurki i robimy po kolei dziurki.

Try to put the puncher precisely on the middle of the mark and make a hole. 

Po wykonaniu wszystkich dziurek wybieramy ozdobne oczka, wkładamy w wykonane dziurki i przymocowujemy za pomocą napownicy.

After our all holes are ready, we select decorative eyelets, put them into holes and fasten using riveting presser.

Tak wyglądają gotowe okładki.

This is how our finished covers look like.

I tu następuje koniec pierwszej części tutka. Za tydzień opowiem jak połączyć kartki z okładką.

And this is the end of the first part of my tutorial. Next week I show you how to connect the folded sheets to the cover.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.