Blog Sylwii Ignatowskiej

“Operacja na otwartym sercu”

“Open heart surgery”

Kilka tygodni temu przyjechał do mnie pacjent na operację plastyczną.

A few weeks ago, a patient came to me for plastic surgery 😊

Podczas transportu okazało się, że zachorował na serce. Stan był na tyle poważny, że należało natychmiast przeprowadzić zabieg.

During transport it turned out that it had a bad heart condition.   The condition was so serious, that it was necessary to perform surgery right away.

Cóż było robić. Trzeba było ratować.

What was there to do? I had to save it.

Najpierw nastąpiło otwarcie choremu środka.

First, the patient was opened.

To poszło szybko ponieważ miałam odpowiednie narzędzia.

It went quick because I had the right tools.

Gdy chory był otwarty, wyciągnęłam serce.

When the patient was open, I took out its heart.

Następnie za pomocą nitki i igły naprawiłam popsute części.

Then with the help of needle and thread I fixed the broken parts.

Serce wyglądało dobrze i mogło wrócić do wnętrza pacjenta.

The heart looked good and it could return to the patient’s interior.

Musiałam bardzo ostrożnie włożyć je do środka i zaszyć.

I had to put it back inside very carefully and sew back in.

Emocje były wielkie.

Emotions were big.

Operacja się udała, pacjent przeżył.

The surgery went well, and the patient survived.

Moja radość była ogromna.

I was so happy.

Chwilowo chory, a właściwie już nie chory, jest na rekonwalescencji i czeka na termin operacji plastycznej.

At this moment, my patient is recovering and is on the waiting list to receive plastic surgery.

Dalsze jego losy poznacie już niebawem.

You will know its fate soon.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.