Blog Sylwii Ignatowskiej

30 rocznica działalności EQA “Nitki bez granic” Ogniwo

Thirtieth Anniversary EQA “Threads Without Borders” “The Link”

W tym roku European Quilt Assocition obchodzi 30 rocznicę działalności.

This year the European Quilt Association celebrates thirtieth anniversary of activity.

EQA świętuje swoją rocznicę pod hasłem “Nitki bez granic” z tej okazji każda z gildii (w tym Stowarzyszenie Polskiego Patchworku) stworzyła 6 quiltów na ten temat.

EQA celebrates its anniversary under the slogan “Threads Without Borders”. On this occasion every gild (including the Polish Patchwork Association) made six quilts about this topic.

Piszę o tym, ponieważ miałam okazję być jednym z autorów takiego quiltu, który nazwałam OGNIWO.

I am writing about it because I had the opportunity to be one of the authors of such a quilt, I called it “The Link”.

Na wykonanie quiltu miałam około 3 tygodni i nie było to łatwe biorąc pod uwagę, że pomysł musiałam znaleźć w swojej głowie na już.

I had about 3 weeks to complete the quilt and it was not easy considering that I had to find the idea for this quilt in my head right away.

Aby powstał mój quilt potrzebne było mi zdjęcie rąk ułożonych w bardzo specyficzny sposób. Do tego celu wykorzystałam dłonie mojego męża.

To make my quilt I needed a photo of hands arranged in a very specific way. For this purpose, I used my husband’s hands.

Następnie poszukałam zdjęć szpulki, bo w moim pomyśle miała ona kluczowe znaczenie. Do projektu, szpulka została troszkę zmodyfikowana (wydłużona).

 Next, I looked for photos of the spool, because in my idea it was crucial. For this project, the spool had to be slightly modified (elongated).

Znalazłam także kontury oraz flagi wszystkich państw europejskich. Każda z tych części miała odgrywać znaczącą rolę w moim quilcie. Projekt został narysowany w Corelu, a następnie wydrukowany i posklejany w całość.

 I also found the shapes and flags of all European countries. Each one of these parts was to play a significant role in my quilt. The project was drawn in Corel, and then printed and then glued together.

Sklejanie projektu w całość
Gluing the project together

Gdy wszystko było gotowe przerysowałam poszczególne fragmenty na flizelinę dwustronnie klejącą, przykleiłam do wybranych tkanin i powycinałam. Robiłam to partiami. Najpierw stworzyłam ręce.

When everything was ready, I drew individual fragments on two-sided fusible web, then glued them on selected fabrics and cut them out. I did it in batches. First, I created hands.

Faza pierwsza
Phase one
Faza druga
Phase two
Faza trzecia końcowa
Third the final phase.

Następnie zabrałam się za przygotowanie góry i dołu szpulki. Wymyśliłam sobie, że część drewnianą zastąpię zdjęciami różnych ludzi. Zdjęcia wydrukowane zostały na specjalnej tkaninie do druku za pomocą zwykłej atramentówki.

I then started to prepare the top and the bottom of the spool. My idea was to replace the wooden part of the spool with photos of different people. The pictures were printed out on a special fabric used for printing, with the help of an ordinary inkjet.

Część górna szpulki
Upper part of the spool.

Potem zabrałam się za środek szpulki. Najpierw wydrukowałam wszystkie państwa. Powycinałam i przykleiłam je na wcześniej pofarbowaną tkaninę, która miała służyć jako środek szpulki. Gdy państwa były gotowe zabrałam się do łączenia ściegiem Frankensteina. Nazwałam go tak ponieważ ścieg ten z nim mi się kojarzył. Frankenstein poskładany był z wielu różnych kawałków, ale tworzył całość dzięki takim szwom.

Then I start working on the center of the spool. I printed all the countries first. I cut and glued the shapes of the countries onto previously hand dyed fabric, which was to be used as the center of the spool.

When the countries were ready, I start to join them with a Frankenstein stich. I called it like that because I associate Frankenstein with the stich. He was assembled using many different pieces but was made whole thanks to that stitch.

Potem ozdobiłam szpulkę ściegiem fastrygowym. Do tego celu użyłam cieniowanego kordonka, wyszło super. Przyznam się, że to była najbardziej pracochłonna część quiltu. Strasznie nie lubię szyć ręcznie.

Then I decorated my spool with a basting stich. For this purpose, I used a shaded twist, it came out great. I must tell you that it was a very time-consuming process of the entire quilt.

I really do not like to sew by hand.

Po wykonaniu szpulki przystąpiłam do połączenia w całość wszystkich elementów projektu.

Wyszło nieźle, szpulka troszeczkę zwęża się ku dołowi (za mocno ściągałam nici przy fastrygowaniu) ale to nic. Następnie gotowy projekt wylądował na longarmie.

After making the spool, I joined all the elements of my project. It came out fine, although the spool starts to narrower near the bottom (I pulled the threads too hard while hand basting) but it is nothing serious. Then the finished project landed on the long arm

Próby pikowania oraz pikowanie
Quilting test and quilting.

Wypikowany projekt został wycięty po konturach, następnie dodatkowo dołożyłam mu jeszcze jedno wypełnienie (połączone zygzakiem), tak aby w fazie końcowej szpulka sprawiała wrażenie wypukłej.

Quilted project was cut off along the edges of the shapes, next I added extra filling (stitched with a zigzag), so that the in the final phase the spool gave off the impression that it was curved.

Łączenie szpulki z pianką zygzakiem
Connecting the spool and foam with a zigzag.

Po połączeniu szpulka z dłonią gotowa była do przyszycia do tła quiltu. Tło przygotowane było wcześniej i przepikowane na longarmie.

After connecting the spool with the hand, the two pieces were now ready to be stitched onto the background. I prepared the background previously and quilted it on my longarm.

Pikowanie tła
Quilting the background.

Na tło nałożyłam gotową szpulkę i przepikowałam po krawędziach . Quilt wykończony został tak aby nie było widać żadnej ramki, lamówki.

I put the finished spool on the background and quilted it along the edges.  That quilt was finished so that any frame or trimming will not be seen.

Gotowy quilt , jako jeden z trzech, wisiał na wystawie w Birmingham.

The finished quilt was hung up alongside two other quilts at the exposition in Birmingham.

Po lewej praca Mirosławy Pucek, po prawej praca Magdaleny Gąsowskiej
Zdjęcie wykorzystane ze strony Stowarzyszenia Polskiego Patchworku

On the left the quilt of Miroslawa Pucek, on the right the quilt of Magdalena Gasowska
Photo used from the Polish Patchwork Association link.
Ogniwo “The Link”

Zdjęcie wykorzystane ze strony Stowarzyszenia Polskiego Patchworku
The pictures use from the Polish Patchwork Association website.

Muszę się pochwalić, że Jenny Doan, najsłynniejsza quilterka na świecie, zatrzymała się w galerii EQA i zachwyciła się moją pracą. Cytuję  “Awesome. Beautiful.” i jeszcze pytała jak zrobione są zdjęcia na szpulce. Do tego zgodziła się pozować przy mojej pracy.

I have to show off and tell you that Jenny Doan, the most famous quilter in the world, stopped by the exhibit at EQA and was delighted with my work. She said, and I quote, “awesome”, “beautiful” and she even asked how the images on the spool were made. She even agreed to pose with my work.

Jenny Doan przy moim quilcie
Jenny Doan with my quilt.

Photo use from FB Polish Patchwork Association
Zdjęcie wykorzystane z FB Stowarzyszenia Polskiego Patchworku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.