Blog Sylwii Ignatowskiej

Moje 40 m² szczęścia.

My 430 square feet of happiness.

Nareszcie skończyłam. Trwało to dłużej niż planowałam, ale jest – pracownia gotowa do pracy.

Pamiętacie jak to wyglądało. Pełna demolka.

Finally, it is over. It took longer than planned but the workshop is ready to be used.

Do you remember how it looked like before? It was a full demolition.

Teraz ład i porządek. Oczywiście nie na długo. Teraz mogę się pochwalić.

Now it is clean and organized. Not for long, of course. But for now, I can share with you my delight.

Aby wejść do mojej pracowni najpierw trzeba pokonać dwoje drzwi, jak w skarbcu. Jedne służą prywatności, drugie chronią domowników i ich mienie przed wszystkożernymi królikami.

To enter my studio, you first need to cross two doors, just like in a vault. One set of doors is there to protect my privacy and the other set is there to protect the members of this household and their property from omnivorous rabbits.

Wchodząc prawie potykamy się o kolorową szafkę wykonaną przez mojego męża.

As we enter, we almost trip over a colorful cabinet made by my husband.

Wielkie pojemniki zakupione w Castoramie, przydają się do ukrywania przychodzących paczek przed domownikami (ale o tym nie mówcie nikomu bo się wyda i skończą się szalone zakupy w sieci ).

I purchased the large containers in Castorama, they are useful for hiding incoming packages from my family, (but do not tell anyone about it because once they find out my internet shopping sprees will come to an end.)

Następnie obracając się w prawo mamy niezawodną, przemysłową maszynę do szycia Zoje. Szyje tylko ściegiem prostym. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się żeby były z nią jakieś problemy. Ścieg jest zawsze idealny po prawej i po lewej stronie tkaniny. Obok stoi mała szafka – wózeczek, którą możemy zabrać w dowolne miejsce pracowni.

Next, turning to the right we have my trusty, industrial Zoya sewing machine. It sews a straight stich only. It has never given me any problems. The stich is always perfect, on both sides of the fabric. Nearby there is a small trolley – which can be moved around the workshop.

Na całej ścianie zrobiona jest konstrukcja z drewna na której postawione są regały z IKEA.

The entire wall is covered with a construction made of wood, on which I placed modular shelves from IKEA.

W białych pudełkach przechowuję skrawki tkanin.

I keep fabric scraps in the white boxes.

Pod regałami zamontowane jest oświetlenie.

Lighting is installed right under the shelves.

Poniżej regałów zamocowane są tablice (Ikea rządzi) na których powiesiłam sobie różne narzędzia potrzebne do pracy.

Below the shelves I have pegboard wall organizer panels (IKEA again), on which I have hung up various tools needed for work.

Mam ogromne blaty na których leżą maty Olfy i Fiskarsa. Dalej stoi cover Brothera, overlock Berniny oraz moja malutka maszynka do cięcia “Go! baby”

I have a large countertop where I have OLFA and FISKARS self-healing cutting mats. Nearby is the BROTHER cover, BERNINA overlock, and my tiny cutting plotter “GO! BABY

Pod jednym z blatów znajduje się moja ulubiona szafka. Trzymam w niej nici i linijki do pikowania.

Under one of the countertops is my favorite dresser. I keep threads and rulers for quilting in it.

Idąc dalej można zobaczyć niewielki stolik na komputer. Jest to moje dodatkowe narzędzie pracy. Tu rodzą się pomysły.

Going further, you can see a small computer table. It is an additional work tool of mine. This is where ideas are born.

Potem jest stolik z przenośną deską do prasowania, którą zrobiłam sobie sama. Dzięki przenośnej desce (fajnie brzmi – przenośna) na blacie mogę postawić hafciarkę Berniny.

Then there is a table with a portable ironing board that I made myself. Thanks to the portable board (sounds cool – portable) I can place my Bernina embroidery machine on the counter.

Nad stołem także powiesiłam specjalne tablice, trzymam tam rzeczy do szycia ręcznego.

I hung another pegboard for organizing some tools, right above the table, I keep things there for hand sewing.

Stolik ukrywa jeszcze otwór, który normalnie zasłonięty jest pleksi i matą do cięcia. Otwór ten zrobiony jest pod moją malutką maszynę do szycia Juki ( była moją nagrodą za pierwsze miejsce w konkursie “Biało-czerwona” organizowanym przez Stowarzyszenie Polskiego Patchworku). Gdy wkładam ją do środka i zdejmuję deskę, mam duży blat do szycia.

That table has a secret opening, which is usually covered with plexiglass and a cutting mat. The secret opening is made under my little Juki sewing machine (it was my prize for first place in the contest “White & Red,” a competition hosted by the Polish Patchwork Association). When I put the sewing machine inside and take off the board, I have a large sewing table.

I to jest fajne.

And that’s cool.

Oczywiście pod stołem mam także wysuwane pudełeczka na różne dodatkowe “przydasie”.

Of course, right under the table there are sliding drawers for my various “save-it-for-later” stuff.

Dalej zauważycie niewielki mebel, który zajmuje pół pokoju. To mój Long Arm Bernina Q24 zwany Benią.

Further on, you will notice a “small” piece of furniture that takes up half the room. This is my Long Arm Bernina Q24 called Benia.

Żadne miejsce nie może się zmarnować, więc za Long Armem mam niewielki składzik na moje bawełniane wypełnienia, a pod ramą do pikowania 4 szafki na kółkach.

No space can be wasted, so right behind the Long Arm I have a small storage space for my cotton batting, and right under the frame, there are four dressers on wheels.

Przesuwając się w lewo zauważycie drzwi, które po otworzeniu skrywają moje tkaniny.

Moving left, you can notice a door that, when open, hides my fabrics.

Na drzwiach naklejony jest filc do którego przypinam swoje prace w toku. Niestety filc nie ma takich właściwości jak flanela, polar czy wypełnienie bawełniane i materiał nie przywiera do niego. Potrzebne są szpilki. Ale za to fajnie wygląda.

There is felt stuck to the door to which I pin my work in progress. Unfortunately, felt does not have such properties as flannel, fleece, or cotton filling  and the fabric does not stick to it. Pins are needed. But besides that, it looks cool.

Obok szafy stoi kojec w którym rządzą króliki. Jeszcze niedawno był dużo większy, ale skoro i tak są bezklatkowe zmniejszyłam go troszeczkę (oczywiście za obopólną zgodą). Teraz mam więcej miejsca przy pikowaniu na Beni.

Next to the wardrobe, there is a playpen where the rabbits rule. Until recently, there was a lot more space, but since they are cageless anyways, I reduced the playpen a little bit (of course with mutual consent.) Now I have more room when quilting on Benia.

Obok stoi mój ukochany fotel, o którego wszyscy się biją. Niestety króliki i kot wygrywają. Siedzę sobie na nim (jak mam szansę) szyję lub szydełkuję i oglądam telewizję. Nad fotelem mam dodatkową lampkę.

Right next to it is my favorite armchair that my family members fight over. Unfortunately, the rabbits and cats usually win that fight. I sit on it (if I even get the chance) to hand sew or crochet while watching TV. Right above the chair, I have an additional light.

Mijamy kominek i zatrzymujemy się na szafce, która służy mi za skarbnicę wiedzy. Mam tam wiele książek o szyciu i pikowaniu.

We pass the fireplace and stop at the bookshelf that serves as my treasury of knowledge. I have many books about sewing and quilting there.

Dodatkowo w części zamkniętej schowane są stare roczniki Burdy. Musiałam zamontować drzwiczki ponieważ króliki bardzo chciały przeczytać (czytaj – zeżreć) moje gazety.

Additionally, I keep old Burda vintages hidden in the closed part. I had to install the door because the rabbits wanted to “read” the articles, (read = eat).

W pokoju stoi duży stół, który można podświetlać segmentowo. Został zrobiony dla mnie przez mojego męża. Jest to mój główny stół roboczy.

The room has a large, illuminated table that can be lit up in sections, depending on how much light I might need. My husband made it for me. This is my main worktable.

Pod blatem mam półkę, na której jest niewielki składzik na tkaniny do farbowania.

Under the top there is a small storage space for any fabrics that I am going to hand dye.

Do stołu zamocowany jest dodatkowy blat, który podnoszę gdy potrzebuję więcej miejsca do pracy. Blat służy także jako ściana do dodatkowej sypialni dla królików.

An additional tabletop is attached to the main table, which I lift when I need more space to work. Thetabletop also serves as an additional bedroom wall for the rabbits

Muszę Wam jeszcze opowiedzieć o moim oświetleniu w pokoju. Obok standardowego czyli lamp, które sama zrobiłam (sprawy techniczne zostawiłam mężowi) mam także dodatkowe oświetlenie.

I still have to tell you about the lighting in the room. Besides the regular lighting that I made myself (technical matters I left for my husband), I also have additional lighting.

Cztery dodatkowe panele sufitowe zamontowane są nad stołem roboczym, pięć nad Long Armem i po jednym nad stołem do komputera i stołem z deską do prasowania.

Four additional ceiling lighting panels are mounted above the worktable, five over the Long Arm, one over the computer table and one over the ironing board.

Dodatkowo dostałam od męża specjalistyczną lampkę, która odzwierciedla prawdziwe światło dzienne. Dzięki niej dużo łatwiej jest mi dobierać kolory do moich prac.

In addition, my husband gave me a special lamp that reflects real daylight. Thanks to this little gadget it is easier to choose the right colors for my projects.

Wszystkim lampkami steruję za pomocą zrobionego przez mojego męża panel.

I can control all of the lighting with a panel that my husband made for me.

I to już chyba koniec.

Zdobyłam pracownię ale straciłam salon. Czy żałuję? Nie.

Marzenia się spełniają.

Zrobiłam krótki filmik aby oprowadzić Was po mojej pracowni.

And this is probably the end.

I got the sewing studio but lost the living room. Do I regret it? Not at all.

Dreams come true.

I have a short video to show you around my studio.

  • Asia Grzywna, 16 sierpnia, 2021, 6:47 pm

  Odpowiedz

  Fantastyczna pracownia 🙂

   • Syla, 16 sierpnia, 2021, 7:35 pm
   • Autor

   Odpowiedz

   Dziękuję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.