Blog Sylwii Ignatowskiej

Złudzenie II

“Illusion II”

W 2016 roku uszyłam quilt na konkurs “Koła, kółka i kółeczka” który nazwałam “Złudzenie”. Tym razem postanowiłam uszyć quilt o nazwie Złudzenie II.

In 2016 I made a quilt for the “Big Circles, Smaller Circles and Tiny Circles” contest, which and I called “Illusion”. This time I decided to sew another quilt that I called “Illusion II”.

Quilt powstał na podstawie obrazu przedstawiającego złudzenie optyczne. Mam nadzieję, że jak go skończę będzie psychodeliczny.

My quilt is based on an image of an optical illusion. I hope that when it is finished, it will be psychedelic.

Tak wygląda projekt. Na razie nie widać jeszcze że się coś rusza, ale mam nadzieję, że to się zmieni.

This is what the design looks like. So far, you can’t see anything moving yet, but I hope that will change.

Tym razem pracuję tylko na tkaninach jednobarwnych, które kupiłam w Kiltowo. Ewa ma w swoim sklepie takie tkaniny bawełniane o szerokości 150 cm. 150 cm to idealny rozmiar dla mojego projektu. Dzięki tej szerokości mogłam wycinać poszczególne koła bez dodatkowych łączeń. Szkoda że nie robią takich flizelin dwustronnie klejących.

This time I decided to only work with single-color fabrics, which I bought in Kiltowo. Ewa has such a big selection of 150cm wide cotton fabrics in her store. I chose 150 cm because it is an ideal size for my project. Thanks to this width I was able to cut individual circles without any additional joints. It is a pity that they do not make double-sided fusible web in this size. 

Każde kółko zostało przerysowane z projektu na flizelinę i wycięte.

Each circle was traced from the design onto the double-sided fusible web and cut out.

Poszczególne części zostały połączone ze sobą, przyklejone do wybranej tkaniny i wycięte. Gotowe okręgi nakładane były jeden na drugi.

The individual parts were joined with each other, glued to the selected fabric, and cut out. The finished circles were layered on top of each other.

Tak powstała pierwsza część przyszłego quiltu, która leży sobie i czeka aż połączę ją z drugą częścią w całość.

This is how the first part of the quilt was made, which just lounges here and waits for me to combine it with the second part.

Chwilowo jednak muszę przerwać pracę. Za tydzień pokażę dlaczego.

However, I have to stop my work temporarily. Next week I will show you why.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.